Abbits - Østerbro
Tlf. 31 33 55 12    

Abbits Profil

Abbits er min virksomhed, som jeg driver ved siden af mit ordinære job inden for IT.

Det betyder, at erfaringer og kompetencer kan benyttes mere end 37 timer om ugen, hvilket giver en vis synergi.

Det betyder også, at arbejdet helt overvejende finder sted i weekends eller efter almindelig arbejdstid.

Jeg har +15 års erfaring fra IT verdenen med it-udvikling, it-drift og it-projektledelse som fastansat og som konsulent.

Jeg skriver bevidst ”min virksomhed”, da det er en del af mit koncept, at det er mig der har den fulde kundekontakt, og mig der prioriterer og løser opgaverne hver gang. Det giver visse fordele med hensyn til koordinering.

Følgende tre områder er bærende for Abbits.

Omkostninger
Østerbro – hvor jeg bor, har jeg valgt som mit marked. Min transport er derved kort og kan klares på cykel. Derfor tager jeg ikke betaling for transport og parkering.

Overskudskapacitet
Da jeg har mulighed for at arbejde lidt mere end 40 timer om ugen, sælger jeg i princippet overskudskapacitet på it-spotmarkedet. I praksis ved at koncentrere mig om private og mindre virksomheder.
Mine kunder får dermed gavn af min erfaring og "dagsform".

Kvalitet
Forudsætningen for at kunne vedblive at drive forretning lokalt i "landsbyen" 2100 Ø er naturligvis, at kvaliteten er i orden, så kunderne forbliver kunder.Abbits
c/o Bjarke Christensen
Strandboulevarden 66, 2 th
2100 København Ø
Tlf: 31 33 55 12
Mail:
CVR-nr: 33804563


Abbits  -  Østerbro          Tlf. 31 33 55 12